A vallások egysége


"Egy vallás van: a szeretet vallása." Sathya Sai.Idézetek J. Jagadeesan, A vallások egysége című könyvéből

A külön-külön kialakult vallási hagyományok és lelki gondolatok, irányzatok megmaradnak mindaddig, amíg számos folyó az óceán felé tart, hogy egyesüljön azzal. Ezek az irányzatok az ember tudatát az isteniség hatalmas óceánja, vagyis az isteni öntudat felé terelik.

Addig szükséges újabb és újabb párhuzamokat vonnunk az egység kiemelésére, amíg az ember képes lesz rá, hogy a különbségek kihangsúlyozása és felnagyítása helyett áttekintse és megértse az alapul szolgáló egységet.

„Az ateisták őszinték, de az ember aki azt mondja, hogy hisz a vallásban, de sohasem valósítja azt meg, nem őszinte."

A vallások egységére vonatkozó felhívásnak nem az a célja, hogy egy vallást alakítsanak ki, hanem hogy segítse az embereket a tudat azon szintjére emelkedni, amelyen beláthatják az Egységet, a vallások közös láncszemeit és tanait, amelyek láthatatlan fűzérbe kötik a sok különböző virágot anélkül, hogy hangsúlyoznák a vallások külső különbözőségeit, amelyeket főként kulturális, politikai, földrajzi, de még éghajlati tényezők is befolyásolhatnak.

"Ó, emberek! Mi megteremténk titeket férfiúvá, s nővé, megtevénk titeket népekké, törzsekké, hogy ismerjétek meg egymást. Íme! A ti legnemesebbiktek Allahnál a legőrizkedőbb" (XLIX: 13).

„Ne csak saját vallásunkat tiszteljük, miközben elítéljük másokét, hanem tiszteljük mások vallását, ebből vagy abból az okból. Így cselekedvén a saját vallásunk gyarapodását segítjük, valamint mások vallását szolgáljuk…” – Asoka ediktum

„Bármilyen módon is közelednek felém az emberek, én ugyanúgy szívesen fogadom őket, mert bármely irányból is indulnának el, az én utamon járnak.” - Bhagavad Gita

„Négy szó írja le a hit egységét: Aem Matham, Sam Matham… Minden vallás egy.” - Tamil.

A legnagyobb szerep, amelyet egy vallás, vagy egy spirituális tanító játszhat: az ember átalakítása – abból az emberből, aki körültekintés nélkül rohan az anyagiak és az érzéki gyönyörök után, amelyeket a világ kínál, azzá az emberré, akinek az Isten iránti szeretete, a saját és mások vallásának a tanításai iránti szeretete feloldja a vallások határait és mindent a szellemiség és értékrend magasabb fokán fogad el.

„A Vallások Egységének, - mint láthatatlan isteni szálnak, amely összeköti az egész emberiséget -, végső vizsgálatát az egyszerű emberre kell bízni, aki csendben imádkozik általa kiválasztott imaházában, távol mindenféle embereket megosztó viszálytól, minden igénytől és bölcselkedéstől…”

Copyright © 2010-2021  Alexander     ::     alexander@mindegy.org     ::     template design by WebTanar.hu